Humanity House

Humanity House

Humanity House www.humanityhouse.org

  • Kruip in de huid van een vluchteling

    Het Humanity House biedt in haar museum aan de Prinsegracht in Den Haag de ervaring hoe het is om een ramp of conflict mee te maken en brengt via tijdelijke tentoonstellingen aanverwante thema’s voor het voetlicht. Het Humanity House biedt ook een platform en een ontmoetingsplek voor mensen, organisaties en instanties die zich bezighouden met humanitaire thema’s.

    In nauwe samenwerking met Humanity House ontwikkelde Parkers de website met o.a. een verhalenmuur, online tentoonstellingen, een betaalmodule voor de verkoop van toegangsbewijzen en een nieuwsbrief module.

  • Site

  • Tentoonstellingen - webversie

  • Tentoonstelling gemaakt door Rang
    Tentoonstelling gemaakt door Rang