Huisstijl en website voor Kuno-platform

Huisstijl en website voor Kuno-platform

KUNO www.kuno-platform.nl

 • Kennisuitwisseling over noodhulp

  KUNO (Kennisuitwisseling over Noodhulp) is een kennisplatform dat bestaat uit tien NGO’s en vijf kennisinstellingen uit de humanitaire sector. Het is een platform voor samen leren, reflectie en debat. Dit gebeurt door het organiseren van bijeenkomsten zoal: expert meetings, Café Humanitaire, werksessie voor professionals, webinars en publieke debatten.

  KUNO helpt de humanitaire sector te blijven innoveren

  De website van KUNO biedt een overzicht van het Nederlandse humanitaire kennisveld en ontsluit het bestaande aanbod aan e-learning. De thema’s waar KUNO de komende jaren op zal focussen zijn: cash, localization en politisering van noodhulp.

  Parkers maakte voor KUNO het logo, bijbehorende huisstijl en de website.

 • Logo en toepassingen

 • Site