Ruimtevaart in de klas

Ruimtevaart in de klas

Science Center NEMO, ESA, NSO (ESERO NL) www.ruimtevaartindeklas.nl

 • Aan de slag met wetenschap en techniek in de klas

  De fascinatie voor ruimtevaart en sterrenkunde biedt uitstekende ingangen om wetenschap en techniek een plek te geven in de klas. ESERO NL is een samenwerkingsverband tussen ESA, NSO en NEMO en heeft tot doel het ontwikkelen van projecten en lesmateriaal voor docenten van primair en voortgezet onderwijs op het gebied van ruimtevaart en sterrenkunde.

  “Als de kinderen bezig zijn raak ik zelf ook gefascineerd door de proefjes en het is fantastisch om dat terug te zien bij de kinderen” Basisschool juf uit de focusgroep

  Het aanbod van het lesmateriaal wordt op een overzichtelijke manier ontsloten op de website. Ieder lespakket sluit aan op de bestaande kerndoelen en heeft een uitgebreide beschrijving, een media gallery en de mogelijkheid de les te downloaden. De lessen zijn zowel geschikt voor gebruik op het digibord als uitprintbaar. Door middel van focusgroepen voor docenten van het primair- en voortgezet onderwijs hebben we uitgebreid onderzocht wat de behoeftes en routines van de docenten zijn om tot een zo toegankelijk mogelijke site te komen.

  Naast de vormgeving van de website heeft Parkers ook de vormgeving en opmaak van alle lessen gedaan en verzorgen we bij de diverse conferenties de conferentiematerialen.

 • Site

 • Lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs
  Lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs
 • Conferentiematerialen
  Conferentiematerialen