Museum van de Geest

Museum van de Geest

Museum van de Geest museumvandegeest.nl

 • Ontdek het kunstwerk tussen je oren

  Museum van de Geest beheert het erfgoed van de geest. Het museum is sinds 2005 gevestigd in het voormalige Pest-, Dol-, en Leprooshuis van de stad Haarlem en bood 700 jaar lang onderdak aan ‘melaatsen, gekken, onaangepasten, alcoholici, hoeren met syfilis, dementerende ouderen, zwervers en mensen in crisis’.

  Wat kan je leren van mensen die anders zijn?

  Het museum beheert een uitgebreide historische collectie. Daarnaast wordt een kunstcollectie opgebouwd. Het Dolhuys wil de mens in al haar facetten in beeld brengen en bestaande stereotype beelden ter discussie stellen om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen die afwijken van de geldende ‘norm’.

  Ook verzorgt Het Dolhuys educatieve programma’s voor scholieren. Bijvoorbeeld ‘De Bovenkamer’ waar leerlingen op ontdekking gaan door het puberbrein. Belangrijke vragen zijn: wat is normaal en wat is abnormaal? En wat kan je leren van mensen die anders zijn?

  Parkers heeft de website voor Het Dolhuys gemaakt, zowel de front- als backend. Tijdens het vormgevingstraject is er nauw contact geweest met de huisstijl vormgever Kees Peerdeman.
  Hij verzorgde de illustraties en quotes op de site.